TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

GS NGUYỄN CHÍNH KẾT - CÁI CHẾT PHẢN BỘI: Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN


  

Nguyễn Chính Kết-mục sư Nguyễn Hồng Quang-Trần Khuê-Đỗ Nam Hải

 

GS NGUYỄN CHÍNH KẾT:

CÁI CHẾT PHẢN BỘI

 

GS Tiến sĩ. Kinh tế: NGUYỄN PHÚC LIÊN

 

 

    Bây giờ th́ tôi biết chắc NGUYỄN CHÍNH KẾT đang ở bên Mỹ và c̣n họp báo công khai. Bây giờ th́ tôi khẳng định rằng NGUYỄN CHÍNH KẾT ĐĂ CHẾT thực. Ông TÔN THẤT BẰNG đề nghị tôi dùng chữ CHÁY thay v́ chữ CHẾT.

 

    Tôi nói Nguyễn Chính Kết đă bị giết CHẾT hay tự nguyện TỰ TỬ. Đó cũng là cái CHẾT.

 

    Cái tinh thần, CÁI DŨNG của Nguyễn Chính Kết đang làm phấn khởi cuộc tranh đấu tại Quốc nội, đang biểu tượng cho sự ủng hộ của đồng bào hải ngoại. Hải ngoại nh́n CÁI DŨNG của bất cứ ai đứng lên ở Quốc nội, dù người đó là Trí thức hay Nông dân, Công nhân. Tôi nói đến Khối người Hải ngoại vô vị lợi, mà chỉ có một ḷng mong mỏi  những ai đấu tranh thực tại Quốc nội để tiêu trừ độc tài của đảng lưu manh và nhà nước côn đồ CSVN.  

 

    Riêng bản thân tôi, tôi hết ḷng ủng hộ bất cứ ai đứng lên tại Quốc nội, không chút dè dặt ǵ cả v́ tiôi chỉ nh́n CÁI DŨNG của họ mà ỦNG HỘ, XÂY DỰNG. Cính tôi đă viết thư riêng cho Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT và viết câu này: “Nếu thằng quỷ Satan chỉ đường cho tôi lên Thiên đàng, th́ tôi làm việc với nó để đạt nước Thiên Đàng”. Tinh thần làm việc chống độc tài Cộng sản là như vậy, dù đó là Nông Đức Mạnh, mà nếu Mạnh đập mồ Hồ Chí Minh, th́ tôi cũng cùng ông đập. Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT đă viết thư riêng trả lời là đồng quan điểm này với tôi.

 

    Ngày nay, NGUYỄN CHÍNH KẾT ĐĂ CHẾT thực, nghĩa là CÁI DŨNG và TINH THẦN của NguyễN Chính Kết đă chết, dù thân xác của Ông lang thang đó đây nơi xứ người, qua sự sai khiến  của một nhóm muốn lợi dụng cái xác cờ vơ c̣ vất như ma đói của ông.

 

    CÁI CHẾT của Nguyễn Chính Kết không phải là cho riêng ông, mà c̣n là sự PHẢN BỘI, đối với Đồng bào Hải ngoại muốn tiêu trừ CSVN và mang tinh thần vô vị lợi. Phải, Nguyễn Chính Kết đă CHẾT và c̣n mang trên cái chết này một sự PHẢN BỘI đối với Toàn Khối Đồng bào Hải ngoại -không phải là những Nhóm Chính trị-vô vị lợi.

 

    Tôi sẽ thiết lập HỒ SƠCÁI CHẾT PHẢN BỘI này của Nguyễn Chính Kết. Tự sát hay có bàn tay máu giết người nhúng vào?

 

    Tại sao phải thiết HỒ SƠ v́ CÁI CHẾT này sẽ c̣n là cái gương cho những Nhà Đấu tranh Dân chủ khác

 

    “TIÊN TRI CHỈ ĐƯỢC TRỌNG Ở QUÊ HƯƠNG M̀NH”, chứ không được trọng ở Hải ngoại v́ tại Hải ngoại này nhiều Tiên tri giả mọc lên như nắm!!!  

 

    Tôi vốn ngưỡng mộ những người sống chết với Quê hương, với Dân Tộc khi Quốc gia hữu sự. Thực vậy, khi Quốc gia gặp nguy biến mà ḿnh bỏ chạy trước tất cả mọi người, rồi c̣n nói rằng chạy để liệu thế trở về tái chiếm lại Quê Hương, th́ tôi coi đây là cách bào chữa cho việc đào thải nhục nhă.

 

    Hơn lúc nào hết, Quốc nội đang cần những Lănh tụ can cường để cùng Dân chúng đấu tranh, NGUYỄN CHÍNH KẾT đang là Lănh tụ, đang gặp những đàn áp của Công an CSVN, đang được Quốc nội cũng như Hải ngoại trông đợi và ủng hô, che chở. Nhưng Ông đă bỏ ra đi qua Hoa Kỳ. Ông đă CHẾT v́ việc ra đi này. Thực vậy, mặc dầu thân xác của ông vất vưởng như ma đói làm tṛ hề ở nước ngoài để kiếm bữa cơm, nhưng tiếng tâm và tinh thần của Ông đă CHẾT. Nhưng CHẾT bằng cách nào?  

 

    1) CSVN CHO PHÉP NGUYỄN CHÍNH KẾT RA ĐI

 

    Nếu việc ra đi này được CSVN cho phép, th́ Cộng sản cũng nhằm giết Ông như sau:

 

    => CSVN tuyên truyền với Thế giới và nhất là cho Mỹ rằng chế độ của họ cho Tự do, tôn trọng Nhân quyền mà điển h́nh là cho phép Lănh tụ Nguyễn Chính Kết sang Mỹ để nhận Giải Nhân Quyền. Với chủ đích tuyên truyền này của Cộng sản, th́ vai tṛ của Nguyễn Chính Kết đă CHẾT đối với Đồng bào Quốc nội và Đồng bào Hải ngoại. Nguyễn Chính Kết là tay sai của CSVN.

 

    => Nếu CSVN biết Nguyễn Vhính Kết ra đi, nhưng không ngăn cản và không trực tiếp cho phép, th́ đó cũng là đạt mục đích của họ rồi. Mục đích ấy là đẩy Nguyễn Chính Kết đi ra nước ngoài để bị CHÁY cho rảnh. Họ không cần nhốt tù Nguyễn Chính Kết (như Đoàn Viết Họat, Nguyễn Chí Thiện, Bùi Tín, Nguyễn Gia Kiểng, Vũ Thư Hiên, Dương Thu Hương…, NDVN) cho phức tạp, mà chỉ cần t́m cách đẩy hắn ra nước ngoài. Thực vậy, nếu Linh mục Nguyễn Văn Lư muốn ra nước ngoài, CSVN sẽ làm ngơ v́ chúng đang muốn Linh mục bị loại ra khối vị trí Lănh đạo đối lập tai Quê hương. 

 

    2) NGUYỄN CHÍNH KẾT TRỐN CSVN RA ĐI TỪ NƯỚC ĐỆ TAM

 

    Theo những cắt nghĩa hiện nay về chuyến sang Mỹ, th́ Nguyễn Chính Kết trốn sang nước Đệ III để rồi từ đó sang Mỹ. Trốn đi như vậy rồi, khi qua được Mỹ, th́ Nguyễn Chính Kết lại chường mặt ra nói rằng ḿnh đánh lừa được Cộng sản.

 

    Như vậy con đường về của Nguyễn Chính Kết trực tiếp vào Việt Nam không c̣n nữa. Như vậy Nguyễn Chính Kết sẽ nằm CHẾT tại Hải ngoại.

 

    Nếu Nguyễn Chính Kết lai xử dụng nước Đệ III để trốn trở lai Việt Nam, th́ Nguyễn Chính Kết không yên với CSVN, bởi vi chính Nguyễn Chính Kết  đă chường mặt ra ở nước ngoài cho Cộng sản biết rồi. CSVN sẽ làm cho Nguyễn Chính Kết CHẾT tại Quê hương mà Đồng bào Quốc nội cũng như Hải ngoại không thương tiếc nữa.

 

    3) TÍNH TOÁN KHÔN LỎI CỦA NGUYỄN CHÍNH KẾT

 

    Có thể giả thử đây là việc tính toán khôn lỏi, lợi dụng đấu tranh để kiếm đường tỵ nạn tại Hoa Kỳ. Việc tính toán có thể như sau:

 

    a) Trốn CSVN sang nước thứ ba để sang được Hoa Kỳ.

 

    b) Khi sang được Hoa Kỳ, th́ chường mặt ra cho CSVN biết. Nguyễn Chính Kết tính trước rằng khi chường mặt ra như vậy, th́ CSVN sẽ không cho ḿnh trở về Việt Nam nữa. Đây là việc Nguyễn Chính Kết mong muốn.

 

    c) V́ CSVN không cho về nước, nên Nguyễn Chính Kết sẽ làm đơn xin tỵ nạn v́ lư do Chính trị. Đây cũng là sự tính toán trước của Nguyễn Chính Kết.

 

    d) Sau khi xin trị nạn Chính trị tại Mỹ rồi, Nguyễn Chính Kết sẽ xin Mỹ cho đoàn tụ Gia đ́nh để đem vợ con sang Mỹ.

 

    Nguyễn Chính Kết biết rằng tính toán như vậy là việc tự GIẾT CHẾT tinh thần của ḿnh. Chỉ c̣n thân xác vất vưởng như ma đói lang thang kiếm cơm tại Mỹ.

 

    4) NGUYỄN CHÍNH KẾT HỒI HƯƠNG VÀ CSVN ĐỂ TỰ DO

 

    Dù bằng cách nào, bằng quyền lực nào đi chăng nữa, mà Nguyễn Chính Kết có thể hồi hương và được CSVNđể cho sống yên lành, th́ tinh thần đấu tranh của Nguyễn Chính Kết cũng bị chính Dân Quốc nội và Đồng bào Hải ngoại GIẾT CHẾT bởi v́ mọi người không c̣n tin tưởng vào vai tṛ Lănh đạo của Nguyễn Chính Kết nữa.

 

    Ngay cả Khối 8406 và Liên Minh Dân Chủ Nhân Quyền Việt Nam cũng phải thẳng tay dẹp bỏ Nguyễn Chính Kết ra một bên nếu Khối 8406 và Liên Minh DCNQVN không muốn Dân chúng Quốc nội cũng như Hải ngoại nghi ngờ. Dầu sao hành động của Nguyễn Chính Kết đang làm phương hại một phần đến Khối 8406 và Liên Minh DCNQVN.

 

 

Trích Tạp Chí SỐNG, Tháng 1/2007

NDVN, ngày 22/2/07

ĐDTB, ngày31/3/07

 

 

Date: Wed, 8 Nov 2006 20:18:37 +1100 (EST)
From: Send an Instant Message "luong tam" <luongtamconggiao2005@yahoo.com.au>  Add to Address BookAdd to Address Book  Add Mobile Alert
Yahoo! DomainKeys has confirmed that this message was sent by yahoo.com.au. Learn more
Subject: TUYEN BO VE VIEC RUT TEN KHOI KHOI 8406
To: binhan2005@pmail.vnn.vn
CC: bachlien4freedom@aol.com, congtamho@aol.com, dk.levan@free.fr, lthuongtu@aol.com, domtuong@pmail.vnn.vn, drlien.wim-impact@bluewin.ch, hamluong@pmail.vnn.vn

TUYEN BO!!!!!!!!!
Goi cho qui vi bang tuyen bo cua anh Nguyen Huu Loi-Cuu si quan quan luc VNCH, ve viec rut ten ra khoi KHOI 8406.
 

Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com

Send instant messages to your online friends http://au.messenger.yahoo.com

Attachments
Attachment scanning provided by:

Photos:
 

 

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC RÚT TÊN KHỎI KHỐI 8406

Cộng Ḥa Xă Hội Chủ nghĩa Việt Nam

Đọc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

TUYÊN BỐ VỀ VIỆC RÚT TÊN KHỎI KHỐI 8406

 

 

    Kính gởi:

 

    Linh mục: Nguyễn Văn Lư

 

Tôi tên là: NGUYỄN HỮU LỢI – cựu Sĩ quan QLVNCH

Sinh ngày: 17-4-1940

Hiện trú tại: 278/11 Đinh Tiên Hoàng, P Thuận Lộc, TP. Huế

 

    Vừa qua tôi có được một người bạn tên Nguyễn B́nh Thành giới thiệu về Khối 8406. Ông Thành   cho biết đây là một tổ chức Phi Chính Tri nhằm tập hợp những người muốn đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong xă hội. V́ vậy tôi đă đồng ư ghi tên tham gia vào danh sách của tổ chức tự do dân chủ nhân quyền Việt Nam 2006 (Khối 8406). Sau này khi đọc được bản Tuyên ngôn của khối 8406, bản thân tôi nhận thấy đây là tổ chức Chính trị hoạt động đ̣i lật đổ chế độ, đ̣i đa nguyên đa đảng.

 

    Vậy kể từ ngày viết tuyên bố này, bản thân tôi tuyên bố rút tên ra khỏi Khối 8406 và không tham gia bất cứ một hoạt động nào của Khối này. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm về các hoạt động của Khối này . Về sau khi có tên tôi  

 

Huế, ngày 24 – 10 – 2006

Cựu Sĩ quan QLVNCH: Nguyễn Hữu Lợi

Kư tên: Lợi<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend