TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

Kỷ Niệm 19/6: Anh Hùng LLVT Thiếu Tướng Ba Quốc Đặng Trần Đức Và Những Điệp Vụ


Thiếu tướng Ba Quốc Đăng Trần Đức

 

Ba Quốc Đặng Trần Đức, Thiếu Tướng T́nh Báo QĐNDVN

Và Những Điệp Vụ Siêu Hạng

 

Hoàng Hải Vân - Tấn Tú

(Trích Tư liệu - Hồ sơ của Thanhnien.Online:

Ông tướng t́nh báo bí ẩn và những điệp vụ siêu hạng)

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

 

Click đọc: Ba Quốc Đặng Trần Đức, Thiếu Tướng T́nh Báo QĐNDVN Và Những Điệp Vụ Siêu Hạng<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend