TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

KỶ NIỆM NGÀY QLVNCH 19/6: PHẠM XUÂN ẨN – TÊN NGƯỜI NHƯ CUỘC ĐỜI


Thiếu Tướng Anh hùng LLVT, Phạm Xuân Ẩn 

 

Tiễn Bạn

                                          

Đời người t́nh báo thế là xong

T́nh dân, nghĩa Đảng, nợ non sông

Làm trai trong suốt thời ly loạn

Anh thật xứng danh một anh hùng

Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi

Bạn bè thương tiếc măi khôn nguôi... 

 

Cụm trưởng t́nh báo chiến lược H63

Tư Cang Nguyễn Văn Tào

 

               

    

Lễ truy điệu - động quan – vĩnh biệt  thiếu tướng, Anh hùng LLVT Phạm Xuân Ẩn

 

 

 

PHẠM XUÂN ẨN – TÊN NGƯỜI NHƯ CUỘC ĐỜI

 

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải

 

( Trích Phóng Sự - Kư Sự của Tuổi Trẻ Cuối Tuần Online)

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

 

 => PHẠM XUÂN ẨN – TÊN NGƯỜI NHƯ CUỘC ĐỜI - Nguyễn Thị Ngọc Hải<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend