TIẾNG NÓI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN TRONG NƯỚC VÀ HẢI NGOẠI QUYẾT TÂM 
CÙNG QUÂN ĐỘINHÀ NƯỚC VIỆT NAM HOÀN THÀNH ƯỚC MƠ DÂN TỘC LÀ CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN VĂN HÓA:
GIẢI HOẶC VÀ GIẢI TRỪ GIẶC ÁO ĐEN VATICAN, GIẶC ÁO ĐEN BẢN ĐỊAGIẶC TIN LÀNH

KỶ NIỆM 19/6: CỐ THIẾU TƯỚNG PHẠM XUÂN ẨN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA QUỐC GIA LÀ:...


Cố Thiếu Tướng Phạm Xuân Ẩn Nói Về Chủ Nghĩa Quốc Gia Là:

 

 

Trong chống Pháp, yêu nước là theo Việt Minh, 

Trong chống Mỹ, yêu nước là theo “Việt Cộng”

 

 

Nhà T́nh Báo Vĩ Đại Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn

 

 

VĨNH BIỆT NHÀ T̀NH BÁO VĨ ĐẠỊ PHẠM XUÂN ẨN

 

Nhà t́nh báo vĩ đại, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn đă từ trần lúc 11 giờ 20 ngày 20-9-2006, thọ 80 tuổi. Tôi không muốn tin vào sự thật vô lư này. Vẫn biết rồi ông cũng sẽ ra đi, vẫn biết trước sau ǵ chuyện này cũng sẽ đến, nhưng tất cả những người yêu mến ông Ẩn đều không muốn chấp nhận.

 

Là kư giả hăng tin Anh Reuters, rồi kư giả báo TIME của Mỹ, ông cũng là một nhà báo chuyên nghiệp. Không ai t́m thấy sự giả dối trong các bài báo của ông. Sau 30 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam, một trí thức Mỹ, giáo sư Thomas A.Bass đă viết về Phạm Xuân Ẩn trên tờ The New Yorker: "Ẩn là một người Việt Nam thầm lặng, một mẫu người tiêu biểu với một lư tưởng cách mạng thuần thành. Anh thường nói anh không bao giờ dối ai, rằng anh cung cấp những bài phân tích chính trị cho báo TIME mà anh đă gửi cho Bắc Việt. Anh là một người bị xẻ đôi có ḷng trung chính cao độ, một người sống với sự giả dối nhưng lại nói toàn sự thật" (trích từ Wikipedia). "Phạm Xuân Ẩn là đồng nghiệp của tôi và là một phóng viên sáng giá. Phạm Xuân Ẩn có một sự hiểu biết tinh tường về hiện t́nh chính trị Việt Nam, và đáng chú ư là những tin tức tài liệu của anh chính xác một cách lạ thường" (lời của McCulloch, cựu giám đốc các văn pḥng báo TIME tại châu Á, nguồn đă dẫn).

 

 

 

NHẤN VÀO ĐỌC NỘI DUNG TOÀN BÀI

 

Click đọc: CỐ THIẾU TƯỚNG PHẠM XUÂN ẨN NÓI VỀ CHỦ NGHĨA QUỐC GIA LÀ:...<Go Back>
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend